Årsmöte 2020 Lördag den 14 mars klockan 14:00
Klubben bjuder på kaffe och kaka, Alla betalande medlemmar får delta i mötet.

Har ni synpunkter som ni tycker ska tas upp på årsmötet, som tex förslag på förbättringar inom föreningen, osv torsdag 12 mars sms Tobias 0705132172

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Genomgång av klubbens ekonomi
 5. Genomgång av klubbens stadgar
  Uppdateras eller ej?
 6. Genomgång av klubbens verksamhetsplan
  Uppdateras eller ej?
 7. Inkomna förslag från medlemmar
 8. Beslut om träning och medlemsavgift
 9. Val av styrelse (Ledamot/Suppleanter/Kassör)
 10. Val av Ordförande
 11. Val av Vice Ordförande
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas