Samtliga barngrupper kl 10:00-11:30
Tommy och Alva som instruktörer

Vi kör i Dojangen, // Tommy